Karşıyaka Belediyesi olarak, sporu yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak görüyor, çalışmalarımızı aşağıdaki görev ve sorumluluklar içinde gerçekleştiriyoruz.

 * Sporu teşvik etmeye yönelik etkinlik ve faaliyetler düzenlemek,
 * Ulusal ve uluslararası spor faaliyetlerinin düzenlenmesi,
 * Karşıyaka Belediyesi sorumluluğunda bulunan spor tesis ve sahaların bakım ve onarımının yapılması,
 * Halkın ve öğrencilerin katılacağı yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verilmesini sağlamak,
 * Karşıyaka ilçesindeki okullara spor malzemesi yardımı yapılması,
 * Sporu kent yaşamının ve insanların yaşamlarının bir parçası haline getirmek,
 * Kurum içi spor turnuvaları ve organizasyonları düzenlemek,
 * Spor ile ilgili panel, konferans, eğitim, söyleşi düzenlemek,

ETKİNLİK ALANI

Karşıyaka Belediyesi sorumluluğunda bulunan spor tesis ve sahaların bakım onarımlarının yaptırılması,
Belediyemiz sınırlarında spor yapan sporcuların yetişme ve gelişmelerini sağlamak, kötü alışkanlıklardan korumak, ruh ve beden sağlıkları itibariyle gerekli tedbirleri alıp, sporun kitlelere yayılmasını teşvik etmek ve yaz ve kış spor okulları açmak.
Tesisleri ve sahaları devamlı olarak bakımlı ve hizmete hazır halde bulundurmak, tesislerde mevcut demirbaşların, spora ait malzeme ve araçların temiz, bakımlı ve her zaman kullanılır şekilde bulundurmak ve tesislerde yapılacak etkinliklerin takvimini düzenlenmek.
İlçe halkına spor yaptırmak ve sevdirebilmek adına ilçemizde çeşitli dallarda spor karşılaşmaları düzenlemek.
 İlgili kuruluşlar ve amatör spor kulüpleri ile koordineli olarak amatör sporun gelişmesi yönünde her türlü maddi – manevi desteği sağlamak.
Spor ile ilgili panel, konferans, eğitim, söyleşi düzenlemek,
Kurum içi spor turnuvaları ve organizasyonlarını düzenlemek,
Halkın ve öğrencilerin katılacağı yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verilmesini sağlamak,
Sosyal, kültürel ve spor fuarlarına katılım sağlamak, Sivil Toplum Örgütleri ile spor, eğitim ve sosyal alanlarda koordineli olarak kampanya ve törenler düzenlemek ve destek vermek,
Spor alanında diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarını izleyerek gerekli hallerde bu çalışmalara ilgili personelin katılımını sağlamak,
Üst yönetim tarafından verilecek sporla ilgili diğer görevleri yerine getirmek.
Belediye meclisince alınacak karar ile Uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek;
* Uluslararası etkinliklere katılmak,

* Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak,

* Federasyon karşılaşmaları için sahaları hazırlayarak Başkanlık oluru ile kullandırılması sağlamak,

* Sosyal, kültürel ve spor fuarlarına katılım sağlamak,

* Spor alanlarında kampanya ve törenler düzenlemek, destek vermek,

* Spor alanında diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarını izleyerek gerekli hallerde bu çalışmalara ilgili personelin katılımını sağlamak,

* Eğitim ve Spor faaliyetleri ile ilgili konularda oluşturulacak komisyonlara katılmak, çalışma konularına ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar vb.) Belediyeyi temsil etmek,

Karşıyaka Belediyesi’ nin sportif etkinliklerinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan tanıtıcı ve duyurucu nitelikte yazılı, görsel, iletişimsel etkinliklerde bulunmak.
Birlikte yaşayalım, birlikte paylaşalım.

Her şey Karşıyaka için, her şey Karşıyakalılar için.

karşıyaka belediyesi

gençlik ve spor kulübü

Caher Dudayev Bulvarı No:42
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu
Mavişehir/İzmir
(0232) 324 7363

okçuluk / masatenisi

yüzme / sutopu

judo / karate

voleybol / basketbol

bale / modern dans

BG Img
BG Img
BG Img
BG Img
BG Img